Veelgestelde vragen


Hieronder vindt u een animatie van de overtoom en een lijst met vragen en antwoorden, opgesteld in overleg met de gemeente Bunschoten. De gemeente Bunschoten is opdrachtgever van de Zelfbedieningsovertoom® in Spakenburg. De vragen zijn gericht op de inwoners van de wijk Vathorst bij Amersfoort en de wijk Rengerswetering bij Bunschoten. Veel vragen zijn ook interessant voor andere locaties. Als u door deze website of antwoord op de vragen, kansen ziet voor het ontsluiten van (sloepen)routes bij u in de buurt, dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen naar info@zeflbedieningsovertoom.nl.    

Deze website heeft een zoekfunctie (rechtsboven). Daar kunt u een trefwoord invullen en dan ziet u of en waar dit woord op de website voor komt.   

De Zelfbedieningsovertoom is geschikt voor kleine boten en sloepen (BRTN-categorie F) met een lengte van 4 tot 7,5 m, een breedte van 1,5 tot 2,65 m, een diepgang van max. 70 cm en een gewicht van max. 2 ton incl. bemanning. Omdat de boot op grote steunen (“pads”) opdrijft, kunnen kimkielen problemen veroorzaken. 

Kano’s passen niet in de overtoom, maar kunnen via het pad langs het hek naar de andere kant van de dijk. 

De Zelfbedieningsovertoom is bruikbaar in het zomerseizoen (1 april tot 1 november). In de winter is de overtoom buiten gebruik. 

 

In de zomer is de overtoom 7 dagen per week bruikbaar. In het voor- en naseizoen (april, mei, september en oktober) is de overtoom open van 8.00 uur tot 20.00 uur. In het hoogseizoen (juni, juli en augustus) is de overtoom open van 8.00 uur tot 22.30 uur. ’s Nachts en in de winter is de overtoom gesloten en staan de invaarlichten op dubbel rood. 

Het gebruik van de Zelfbedieningsovertoom is gratis voor bewoners met een (elektrisch aangedreven) boot uit de wijk Vathorst in Amersfoort en de wijk Rengerswetering in Bunschoten. Men heeft wel een toegangstag nodig om de overtoom te activeren. De token kan worden aangevraagd bij de gemeente Bunschoten. 

De toegangstag kan na oplevering worden aangevraagd bij de gemeente Bunschoten via www.bunschoten.nl/toegangstag-overtoom

 

De overtoom is een Zelfbedieningsovertoom, u moet hem dus altijd zelf activeren, ook als er aan uw kant net een boot uitvaart en de slagboom nog open is. U mag pas invaren wanneer het invaarlicht groen is. Aan weerszijden van de overtoom bevindt zich een meldsteiger. Op de meldsteiger staat een aanmeldpaal met een taglezer. Als je de toegangstag voor de lezer houdt hoor je een ‘bliep’ en wordt de overtoom geactiveerd. Vervolgens gaat het invaarlicht rood + groen branden. De botenwagen komt dan naar uw kant. Het kan zijn dat er van of naar de andere kant nog een boot onderweg is, dus even geduld. Als de botenwagen aan uw kant onder water is verdwenen, gaat de slagboom open en het invaarlicht op groen (eventueel nadat een boot vanaf de andere kant eerst is uitgevaren). Daarna kunt u rustig rechtuit invaren tot de boot zich in de lengte midden boven de bootwagen bevind. Stickers aan beide zijden op de wieg geven het midden aan. De invaargeleiding links en rechts zorgt ervoor dat uw boot op een veilige manier in het midden van de wieg boven de pads terecht komt.

Vervolgens kunt u op het bedieningspaneel van de wagen het transport in gang zetten. Druk op de witte knop (Laakzone of Randmeer) en ga weer zitten. Het is belangrijk dat iederen tijdens het transport blijft zitten. De botenwagen rijdt vervolgens langzaam omhoog en uw boot komt op de 4 steunen (pads) terecht. De botenwagen brengt uw boot vervolgens naar de andere kant van de dijk. Het kan zijn dat uw boot een beetje voorover ligt als de boot aan de voorzijde wat smaller is dan aan de achterzijde. Tijdens het transport blijft de boot dankzij de scharnierende wieg verder horizontaal. Slagbomen over het fietspad sluiten en openen automatisch. Aan de andere kant aangekomen drijft uw boot weer op. De slagboom gaat open en het uitvaarlicht gaat op groen. Vervolgens kunt u rustig uitvaren. Vaar even rechtdoor tot u de wieg verlaten heeft. Achter u sluit de slagboom automatisch. Als er geen andere boot aangemeld is, gaat de botenwagen terug naar zijn rustpositie, een paar meter uit het water.

Langs het hek loopt een pad (grasbetontegels). Het is niet toegestaan om tussen de hekken op de hellingbaan te lopen. Dat wordt ook met bebording aangegeven.

De tijd dat het fietspad wordt afgesloten bij het passeren van een boot is rond de 60 sec.

Het is net als het kruisen van tramrails. De openingen naast de rails en de kabelgeleiding zijn zo klein mogelijk. Heeft u een racefiets met dunne bandjes, dan met een beetje beleid oversteken. De slagbomen, waarschuwingslichten en een wit kruis op het fietspad geven duidelijk aan dat u iets bijzonders kruist.     

Bij het ontwerp van de wieg en de positie van de pads is rekening gehouden met een marge zodat u altijd weer uit kunt varen. De diepgang van de boot (max. 70 cm) past bij de categorie sloepen die in de Laakzone mogen varen.

De overtoom is beveiligd op een maximum bootgewicht van 2 ton inclusief bemanning. Als de boot plus bemaning te zwaar is stopt het transport tijdens het uit het water komen van de boot. U moet dan terug om mensen uit te laden bij de meldsteiger. Dit kan door op de witte drukknop van de tegenovergestelde richting te drukken. De wieg verdwijnt dan weer onder water, de slagboom opent en u kunt weer uitvaren als het uitvaarlicht op groen staat. Desgewenst kunnen mensen uitstappen en vervolgens kunt u het nog een keer proberen. U moet zich dan wel opnieuw met de tag aanmelden.  

De bruggen bij de Smeerweg zijn aangepast en hebben nu een doorvaarthoogte van 1,30 m (wateroppervlak tot onderkant brug). Tijdens een natte of droge periode kan het peil iets variëren. 

De breedte van de stuw naar de woonwijk is circa 2,00 m tussen de palen.

Ja, er is rekening gehouden met peilfluctuaties in de Randmeren (plus of min 40 cm ten opzichte van het streefpeil). Bij grotere peilvariaties door op- of afwaaiing wordt de overtoom buiten gebruik gesteld (dubbel rood).

Het overzetten over de dijk inclusief in- en uitvaren duurt ca. 6 minuten.

Als het aanbod eenzijdig is, dus iedereen wil ’s morgens naar de Randmeren (en de overtoom gaat dus leeg terug), dan is de capaciteit in ieder geval 6 per uur.  Als de gebruikers van de overtoom ervaring hebben opgedaan kan de rijsnelheid nog worden verhoogd.

De wachtsteigers binnen- en buitendijks zijn bedoeld voor de gebruikers van de overtoom. Het is geen passanten- of aanlegplaats. Overnachten aan de wachtsteigers is ook niet toegestaan

Bij een storing gaan de scheepvaartseinen op dubbel rood en wordt de storing automatisch doorgemeld aan de dienstdoende storingsmonteur. Deze zal dan inloggen op de installatie om te kijken wat voor storing er is en of deze op afstand te verhelpen is. Op de informatieborden bij de wachtsteigers en in de overtoom staat een QR-code met informatie over de bediening van de overtoom en eventuele storingen.

Ja dat kan. Op het bedieningspaneel in de wieg zit een noodstop. Er zit ook een knop om de overtoom weer te activeren. Wel zal er een storingsmelding uitgaan wanneer de noodstop (onrechtmatig) gebruikt wordt. Zie verder de gebruikershandleiding.

De overtoom heeft een uitgebreide veiligheidsanalyse doorlopen (o.a. RI&E, Machinerichtlijn en CE certificering). Wat dat betreft is de overtoom veilig. Tijdens het transport worden opvarenden geacht te blijven zitten. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen.

De vaargeul is aangelegd, het vrijkomend materiaal is gebruikt om rond de overtoom een rietzone aan te leggen. Een verfraaiing voor de overtoom en de rietzone levert weer een bijdrage aan de natuur- en waterkwaliteit in dit deel van de Randmeren. Let op achter de recreatiebetonning en buiten de vaargeul in de buurt van de overtoom is het erg ondiep.

Over de Laakzone en de vaarverbinding van Vathorst met de Randmeren zijn al lang geleden in overleg met alle partijen, overheden, belanghebbenden en natuurorganisaties, afspraken gemaakt. Er is gekozen voor elektrisch varen en de vaarroute is verlegd om de natuurwaarden in de polder Arkemheen (Natura 2000-gebied) te ontzien. Ook voor de verbinding met een overtoom tussen de Laak, de Rengerswetering en de Randmeren is in 2018 een Natura 2000-procedure doorlopen (Voortoets incl. PAS / AERIUS-berekening) en een eDNA onderzoek naar de grote modderkruiper. Behalve natuurwaarden liggen in de omgeving van Bunschoten ook scheepswrakken. De route van de overtoom naar de recreatiebetonning in de Randmeren is daar o.a. op aangepast.   

In principe kunt u, als u op het Nijkerkernauw bent, overal naar toe. Bunschoten en Jachthaven de Eemhof liggen vlakbij, maar u kunt ook richting Nijkerk naar het Stoomgemaal Hertog Reijnout of het Eemmeer.
Aanlegplaatsen in de Randmeren staan vermeld op de website van de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren.
Zorg er bij aanschaf van uw boot wel voor dat u voldoende accucapaciteit heeft.

Steeds meer dealers en importeurs leveren elektrisch aangedreven sloepen of bieden de mogelijkheid sloepen met een brandstofmotor te voorzien van een elektrische aandrijving. Denk bij de aanschaf aan de randvoorwaarden (lengte, breedte, diepgang, opbouwhoogte en gewicht. Vraag of de boot kimkielen heeft en zorg voor voldoende accucapaciteit). Op 23 september 2017 heeft Waterrecreatie Advies in opdracht van de gemeente Amersfoort een informatiedag over elektrisch varen op de Laak georganiseerd en i.s.m. Ontwikkelingsbedrijf Vathorst en het Waterschap Vallei en Veluwe een Nieuwsbrief over elektrisch varen in de Laakzone uitgegeven.   

Bij de overtoom is binnendijks een oplaadpunt. De gemeente Amersfoort heeft in de wijk Vathorst oplaadpalen geplaatst bij de Workumsluis, de Markenhaven en bij de Durgerdamhaven. Bij restaurant de Kooi komt waarschijnlijk ook een oplaadpunt. Verder hebben de meeste jachthavens 16 A stroomaansluitingen of een speciaal oplaadpunt waar u bij kunt laden.

Kaart recreatiezone Laak
Klik op de afbeelding voor een vergroting

 
Laadpaal bij de overtoom binnendijks, betalen kan via de app van AanUit.net

 

Als er een storing is, kunt u terecht bij H. de Vos Elektrotechniek (DVE, telefoonnummer bij de wachtsteigers en in de wieg). Voor andere meldingen of vragen kunt u terecht bij de gemeente.

U kunt er wel in, maar boten met een verbrandingsmotor (benzine, diesel) mogen niet in de Laakzone varen. Dat zal ook duidelijk worden aangegeven op de informatieborden en bij de registratie van de boot als men een token aanvraagt om de overtoom te kunnen activeren. 

Er is rekening gehouden met mindervaliden binnendijks. Vanaf het fietspad naar de wachtsteiger loopt een pad. Daar kan men in principe aan- of van boord. 

Die zijn niet gepland. Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze eerste Zelfbedieningsovertoom in Nederland een bezienswaardigheid is. Bij de slagbomen is rekening gehouden met wat extra ruimte voor fietsers en/of belangstellenden. Voor de horeca kunt u terecht bij Grand Café de Kooi in de Laak tussen Bunschoten en Vathorst, in Bunschoten zelf of bij de Eemhof. In Vathorst zijn ook diverse restaurants.

Er komen geen sanitaire voorzieningen (toilet) bij de overtoom.


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Linkedin