Historie


In 2015 heeft Waterrecreatie Advies in de Havenvisie voor Enkhuizen een overtoom voorgesteld als verbinding tussen de Oude Haven en het vaarroutenetwerk in West-Friesland. Reinier Steensma en zijn zwager Binnert Halbertsma hebben het idee voor een scharnierende wieg in een kar op een dwarshelling bedacht. De beperkt beschikbare ruimte en de steile dijk bracht hun op dat idee.

Locatie Dijk - Waaigat Enkhuizen   principeschets botenwagen overtoom op helling
Dijk / Waaigat in Enkhuizen                                                        Eerste schetsen (2015)

Begin 2016 is het idee verder uitgewerkt in opdracht van de provincie Noord-Holland als nieuwe verbinding tussen het Markermeer en het achterland binnendijks tussen Hoorn en Durgerdam (kansen in combinatie met geplande dijkversterking). In de regiomale ambitiekaart 2018 van Noord-Holland is een overtoom bij het Kinselmeer opgenomen als aquapunctuurpunt. Daarna is contact opgenomen met de gemeente Bunschoten voor de ontsluiting van de Laakzone. De dijkversterking was daar net afgerond.

Eind 2016 / begin 2017 zijn in opdracht van de gemeenten Amersfoort en Bunschoten, Waterschap Vallei en Veluwe en Waternet de mogelijkheden voor een overtoom i.p.v. een sluis onderzocht. Daarvoor is Waterrecreatie Advies een samenwerking aangegaan met 3 innovatieve bedrijven: H. de Vos Elektrotechniek (DVE) in Mijdrecht, Hilmar Boatlifting in Meppel en Bagger- & Waterwerken Oosterwolde (BWO) in Oosterwolde. Met elkaar is het ontwerp verder uitgewerkt. Waternet had belangstelling i.v.m. de cultuurhistorische aspecten en mogelijkheden in het gebied rond Amsterdam.

presentatie Noord Holland   Bestuurlijk Platform Laakzone

Tussen 2017 en 2021 zijn alle andere fasen in het project Laakzone afgerond, waaronder de aanleg van een fietspad, het bevaarbaar maken van de Rengerswetering, het verhogen van bruggen en het verkrijgen van vergunningen, waaronder de omgevingsvergunning. De Zelfbedieningsovertoom is het sluitstuk van het project Laakzone.

De Zelfbedieningsovertoom® is een prijstechnisch interessant en innovatief alternatief voor een sluis en een betrouwbare en complete oplossing om sloepen met bemanning veilig over een dijk te verplaatsen. Vooral bij de ontwikkeling van sloepenroutes biedt het op veel plaatsen in Nederland nieuwe kansen. De rechten op het model van de Zelfbedieningsovertoom zijn door Waterrecreatie Advies in Europa vastgelegd.


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Linkedin